Proband

Jenetik bir hastalkta, bu hastalkla malul bir ailenin veya neslin incelenmesine yol aan kii (herediter bir hastalk serisinde rastlanlan ilk hasta).