Azathioprine

Antimetabolit, purin yerine geerek etki eder.